WALKUP FLATCOATED RETRIEVER

 

Hjem

Hunder

Valper

Oppdrett

Resultater

Bilder

Fredrik

Linker

E-post 

Gjestebok

 

 

 

 NUCH Tårpilens Bogart
Jaktprøvekritikker:Jaktprøve
NRK avd. Gjøvik/Lillehammer  15/9 - 07
Klasse: NBK
Dommer: Knut Olsen


Søk:
Bruker mye tid utenfor aktuelt område.
Arbeider seg fint opp, men mangler dybde.

Fart og utholdenhet:
OK

Nese:
Bra

Dirigerbarhet:
Løser oppgaven greit.

Markeringsevne:
Markerer bra.

Skuddreaksjon:
Rolig

Almen oppførsel:
U.a.

Apporteringslyst:
God

Apportgrep:
Bra grep og avleveringer.

Svømmesett og arbeidsvilje i vann:
Svømmer bra.

Samarbeidsvilje:
Bra


Sammenfattende kritikk:
En avbalansert og trivelig hund som i dag gjør en del bra arbeid.
Søket er det som ødelegger for en høyere premiering.


Premiering: 2NBK____________________________________________

 

Jaktprøve
NRK Kongsvinger og omegn 27/8 - 05
Klasse: NBK
Dommer: Arnulf Hustad


Søk:
Starter i fint tempo, dekker feltet godt i dybde og bredde.

Fart og utholdenhet:
Bra fart og god konsentrasjon.

Nese:
Målbevisst.

Dirigerbarhet:
Lykkes fint i 2. forsøk.

Markeringsevne:
Fint arbeid på land og vann.

Skuddreaksjon:
Rolig og oppmerksom.

Almen oppførsel:
En trivelig apportør.

Apporteringslyst:
Spontan på de fleste, men vegrer måke.

Apportgrep:
Bra grep, men legger alt vilt på bakken - bortsett fra 2 kråker.

Svømmesett og arbeidsvilje i vann:
Går raskt og villig i vann. Svømmer effektivt.

Samarbeidsvilje:
Akseptabelt bra.


Sammenfattende kritikk:
Hund og fører gjør mye fint arbeid. Hunden er en dyktig apportør,
men gjør i dag apporteringsfeil, derfor ingen premiering.